Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7587 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 lipca 2015 r.

Postanowienie Lorda Ekonoma nr 2/2015

w sprawie wypłaty wynagrodzeń za czerwiec 2015 roku

Na podstawie Art. 3. Ust. 2. i Art. 5. Ust. 1. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2014 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 7 września 2014 r. w związku z Art. 2. Ust. 2. Pkt 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 r. postanawia się:

§1.

Wypłacić wynagrodzenia:

 1. Rihanie Aureliusz-Sedrowskiej (AE792) 3500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Starościny Loardii.
 2. Markowi Chojnackiemu (A7718) 4500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Ekonoma.
 3. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) 3500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Starosty Slavii.
 4. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) 4875,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Rektora Teutońskiego Instytutu Historii i Starosty Enderasji.
 5. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) 5375,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Starosty Nowej Teutonii i Lorda Lingwisty.
 6. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 4000,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Teutońskiej Filharmonii Królewskiej.
 7. Rolandowi Heachowi (AF181) 5000,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Koadiutora.
 8. Beznadziejowi Angloviastemu (AF462) 4500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Doradcy.
 9. Yennefer von Witcher (AF936) 4500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lady Kustosz.
 10. JKW Mateuszowi Wilhelmowi (T0008) 5000,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Króla Teutonii.

§2.

Wypłacić premię:

 1. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) 2625,00 lt za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków.
 2. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) 2625,00 lt za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Marek Chojnacki,
Lord Ekonom

(—) Roland Heach,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny