Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7588 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 lipca 2015 r.

Postanowienie Lady Kustosz nr 3/2015

w sprawie przyznania nagród za działalność prasową w czerwcu 2015 roku

Na podstawie Art. 3. Ust. 2. Pkt 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 r. postanawia się:

§1.

Przyznać nagrodę za działalność prasową w miesiącu czerwcu 2015 roku w agencjach prasowych, znajdujących się na terytorium Królestwa Teutonii:

 1. Martesowi von Padorsowi (AF853) 3508,77 lt za napisanie 5 artykułów.
 2. Yennefer von Witcher (AF936) 7017,54 lt za napisanie 10 artykułów.
 3. Irminie de Vellior-Buddus (AE228) 2807,02 lt za napisanie 4 artykułów.
 4. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) 9824,56 lt za napisanie 14 artykułów.
 5. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) 701,75 lt za napisanie 1 artykułu.
 6. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) 701,75 lt za napisanie 1 artykułu.
 7. Markowi Chojnackiemu (A7718) 1403,51 lt za napisanie 2 artykułów.
 8. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 1403,51 lt za napisanie 2 artykułów.
 9. Rolandowi Heachowi (AF181) 7017,54 lt za napisanie 10 artykułów.
 10. Danielowi Saryoniemu (AE939) 2807,02 lt za napisanie 4 artykułów.
 11. Zoarze Kolineusz (AG053) 1403,51 lt za napisanie 2 artykułów.
 12. Hermanowi Kolineuszowi (AF946) 701,75 lt za napisanie 1 artykułu.
 13. Antoniemu Rudnickiemu (AG024) 701,75 lt za napisanie 1 artykułu.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Yennefer von Witcher,
Lady Kustosz

(—) Roland Heach,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny