Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7590 [X]

Srebrny Róg, dnia 5 lipca 2015 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 8/2015

w sprawie zmiany Postanowienia Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 roku

Na podstawie Art. 16. Ust. 1. Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2014 r., Art. 1. Ust. 1. i 3. Edyktu Króla Teutonii nr 1/2015 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 18 maja 2015 r. oraz Art. 2. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r. postanawia się:

Art. 1.

W Postanowieniu Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 roku skreśla się Art. 4. ("Art. 4. [Lord Doradca]

  1. Tworzy się urząd Lorda Doradcy, jako urząd właściwy do spraw informacji i propagandy Królestwa Teutonii.
  2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
    1. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii oraz rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem kontrasygnaty Lorda Koadiutora.
    2. powierza się prowadzenie polityki informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii.")

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny