Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7604 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2015 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania Rządu Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji:

1. Agę Jacobsen - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych, właściwą do spraw legislacji

2. Adunaphel Kovall - na urząd Ministra Kultury i Promocji, właściwą w wymienionych sprawach

3. Henryka K. Leszczyńskiego - na urząd Sekretarza ds. Okrągłego Stołu - właściwego w sprawach koordynacji ruchu na rzecz odnowy prowincji, obradującego w odpowiednim dziale na forum centralnym

§ 2

Powierzam Adze Jacobsen, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, funkcję Wicepremiera. Upoważniam Wicepremiera do wykonywania kompetencji, obowiązków i zadań Premiera w przypadku ponad 48-godzinnej nieobecności Premiera oraz w zakresie ustalonym przez Premiera

§ 3

Powołuję, jako organ pomocniczy rządu, Radę Legislacyjną, właściwą w sprawach tworzenia aktów normatywnych na potrzeby Rządu, celem zapewnienia wysokiej jakości normatywnej aktów stanowienia prawa.

§ 4

Powołuję w skład Rady Legislacyjnej:

1. Jego Książęcą Mość Tomasza Ivo Hugo

2. Krzysztofa Czuguł-Chana

3. Henryka K. Leszczyńskiego

4. Rattusa Norvegicusa-Chojnackiego

5. Tytusa Aureliusza-Chojnackiego

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie od dnia po dniu ogłoszenia.

Tytus Aureliusz-Chojnacki, Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny