Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 7608 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Sejmu

w sprawie wyboru asesora Trybunału Koronnego

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Wojciechowi Wiśnickiemu.

(—) Siergiusz wicehrabia Asketil,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny