Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7611 [X]

Eldorat, dnia 12 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o zmianie Rozporządzenia o osadnictwie

Art. 1.

W Rozporządzeniu Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Przepisy art. 2–6 Ustawy o Kapitule Konsulatu Sclavinii stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że inicjatywę uchwałodawczą posiada także naczelnik miejscowości, a inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy drodze publicznej — także członek rady miejscowości będący użytkownikiem gruntu położonego przy danej drodze”;
  2. W art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Naczelnik miejscowości może być odwołany przez radę miejscowości przez upływem kadencji. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć Konsulowie oraz członkowie rady miejscowości, którym przysługują głosy o łącznej wadze stanowiącej co najmniej jedną trzecią łącznej wagi wszystkich głosów w radzie miejscowości”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel książę Chojnacki.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny