Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7616 [X]

Eldorat, dnia 13 lipca 2015 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Sclavinii

Artykuł I.

Artykuł V Konstytucji Sclavinii („Konsulowie stwierdzają opróżnienie urzędu PRZYWÓDCY w przypadkach określonych przez prawo oraz zastępują go podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu. Jeżeli przyczyną opróżnienia urzędu była utrata obywatelstwa sarmackiego, Kapituła wybiera nowego PRZYWÓDCĘ; w pozostałych przypadkach Konsulowie stwierdzają ponowne objęcie urzędu przez PRZYWÓDCĘ z chwilą ustąpienia przyczyn opróżnienia urzędu”) otrzymuje brzmienie:

Konsulowie stwierdzają opróżnienie urzędu PRZYWÓDCY w przypadkach określonych przez prawo oraz zastępują go podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu. Jeżeli przyczyną opróżnienia urzędu była utrata obywatelstwa sarmackiego albo rezygnacja PRZYWÓDCY, Kapituła wybiera nowego PRZYWÓDCĘ; w pozostałych przypadkach Konsulowie stwierdzają ponowne objęcie urzędu przez PRZYWÓDCĘ z chwilą ustąpienia przyczyn opróżnienia urzędu.

Artykuł II.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel książę Chojnacki.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny