Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 762 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie odwołania Wiceministrów Spraw Obywatelskich

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 324 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2006 r. odwołuję z urzędu Wiceministrów Spraw Obywatelskich panów:

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny