Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7625 [X]

Eldorat, dnia 16 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o pensji obywatelskiej

Art. 1.

Jeżeli na rachunku państwowego Funduszu Pracy znajduje się mniej niż 1000 lt, każdy mieszkaniec rzeczypospolitej sarmackiej, który w okresie ostatnich 24 godzin zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej jedną wypowiedź, może pobrać pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru:

P = (W × 50) + 200

gdzie „P” jest zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej wysokością pensji, a „W” jest pierwiastkiem liczby wypowiedzi zamieszczonych przez niego na forum Konsulatu Sclavinii w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 lt. Mieszkaniec może pobrać kolejną pensję po upływie 24 godzin.

Art. 1a.

Właściwy radca stanu, działając za uprzednią zgodą Konsulów, może ustanawiać w drodze działań faktycznych nagrody dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii.

(Art. 1a dodany Rozporządzeniem Konsulów o nagrodach dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów z dnia 21 lipca 2015 r.)

Art. 2.

Wypłatę pensji obywatelskich oraz nagród dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii finansuje się ze środków publicznych Konsulatu Sclavinii znajdujących się na rachunku Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o nagrodach dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów z dnia 21 lipca 2015 r.)

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny