Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7630 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2015 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie powołania Starosty Grodziska (uchylony)

 

§ 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 17 lipca 2014 r. powołuję Prokrusta diuka Zombiakova na funkcję starosty Grodziska (w randze sekretarza). Do obowiązków starosty Grodziska należy:

1. nieprzerwana praca na stanowisku, zgodnie z wymogami systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,
2. dowództwo nad gwardią miejską, z poszanowaniem umów wiążących Gellonię i Starosarmację.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Tytus v-hr Aureliusz-Chojnacki, Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny