Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7647 [X]

Eldorat, dnia 21 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o nagrodach dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów

Art. 1.

W Rozporządzeniu Konsulów o pensji obywatelskiej z dnia 16 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się art. 1a w brzmieniu „Właściwy radca stanu, działając za uprzednią zgodą Konsulów, może ustanawiać w drodze działań faktycznych nagrody dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii”;
  2. Art. 2 („Wypłatę pensji obywatelskich finansuje się ze środków publicznych Konsulatu Sclavinii znajdujących się na rachunku Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Wypłatę pensji obywatelskich oraz nagród dla uczestników Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii finansuje się ze środków publicznych Konsulatu Sclavinii znajdujących się na rachunku Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny