Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7670 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lipca 2015 r.

Postanowienie Lady Kustosz nr 5/2015

w sprawie przyznania nagród za udział w konkursach i plebiscytach rocznicowych

Na podstawie Art. 3. Ust. 2. Pkt 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 r. postanawia się:

§1.

 1. Przyznać 15 000,00 lt Zoarze Kolineusz, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie "Elegant z Teutonii".
 2. Przyznać 10 000,00 lt Rolandowi Heachowi, za zajęcie drugiego miejsca w konkursie "Elegant z Teutonii".
 3. Przyznać 5 000,00 lt Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi, za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie "Elegant z Teutonii".
 4. Przyznać 15 000,00 lt i statuetkę "Złotego Teutona" Rolandowi Heachowi, za zajęcie pierwszego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: pisarstwo.
 5. Przyznać 10 000,00 lt Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi, za zajęcie drugiego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: pisarstwo.
 6. Przyznać 5 000,00 lt Karolinie von Lichtenstein, za zajęcie trzeciego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: pisarstwo.
 7. Przyznać 15 000,00 lt i statuetkę "Złotego Teutona" Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi, za zajęcie pierwszego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: komizm.
 8. Przyznać 10 000,00 lt Karolinie von Lichtenstein, za zajęcie drugiego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: komizm.
 9. Przyznać 5 000,00 lt Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi, za zajęcie trzeciego miejsca w "Plebiscytach Teutońskich" w kategorii: komizm.
 10. Przyznać po 5 000,00 lt nagrody za najszybciej prawidłowo rozwiązane rebusy:
  1. Don Madowi.
  2. Karolinie von Lichtenstein.
  3. Danielowi Krakowi de Shall Viemu.
  4. Helwetykowi Romańskiemu.
  5. Zoarze Kolineusz.
 11. Przekazać na nagrody wymienione w punktach poprzedzających łączną kwotę 115 000,00 lt z budżetu Królestwa Teutonii.

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Yennefer von Witcher,
Lady Kustosz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny