Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7679 [X]

Srebrny Róg, dnia 27 lipca 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 6/2015

w sprawie zmiany na urzędzie starosty Nowej Teutonii

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2014 o podziale administracyjno-terytorialnym Teutonii z dnia 4 października 2014 r. postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z urzędu starosty Nowej Teutonii Vladimira Ivanovitsša ik Lihtenštána (AD867).

§ 2.

Powołuje się na urząd starosty Nowej Teutonii Daniela Maksymiliana von Schwarz-Saryoniego (AE939).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny