Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7680 [X]

Eldorat, dnia 27 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

w sprawie redakcji Ustawy o wizach dla Bialeńczyków

Na podstawie art. IV zd. 3 Konstytucji Sclavinii zarządzamy, jak następuje:

Art. 1.

Art. 3 ust. 5 Ustawy Izby Obywatelskiej o wizach dla Bialeńczyków z dnia 1 stycznia 2015 r. („Izba Obywatelska może anulować wizę wydaną przez Konsulów”) otrzymuje brzmienie „Kapituła może anulować wizę wydaną przez Konsulów”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny