Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7682 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 lipca 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 7/2015

ws. zmiany na urzędzie Lorda Koadiutora (uchylony)

Na podstawie artykułu 1 pkt 1 Ustawy organicznej Senatu Królestwa Teutonii o tymczasowej Radzie Królestwa, postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję Pana Rolanda Heacha (AF181) z urzędu Lorda Koadiutora.

§ 2.

Powołuję siebię (AD867) na urząd Lorda Koadiutora do czasu zakończenia Regencji lub powołania innego Lorda Koadiutora.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny