Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 7685 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 lipca 2015 r.

Dekret Króla Teutonii nr 3/2015

ws. nowelizacji Dekretu Króla Teutonii nr 1/2015 o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej

My, Mateusz Wilhelm, z woli elektorów król Teutonii etc. etc.

postanawiamy o zmianie naszego dekretu o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej.

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

Artykuł 2. Ustęp 3. Dekretu Króla Teutonii nr 1/2015 o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej ["Dowódcę Gwardii powołuje i odwołuje Król na wniosek Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Rycerzy Teutońskich spośród członków Loży Rycerzy Teutońskich."] otrzymuje brzmienie: „Dowódcę Gwardii powołuje i odwołuje Król spośród obywateli Królestwa Teutonii. W pierwszej kolejności Król powinien rozważyć kandydatury Gwardzistów”.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny