Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7686 [X]

Eldorat, dnia 29 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o przedstawicielstwie Konsulatu Sclavinii w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej

Art. 1.

W Rozporządzeniu Konsulów o Sclavińskim Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 3 („Prezes jest delegatem głównym w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”) otrzymuje brzmienie „Jeden z Konsulów jest delegatem głównym Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”;
  2. Art. 3 ust. 5 lit. c („[Do zadań Prezesa należy:] wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”) otrzymuje brzmienie „[Do zadań Prezesa należy:] sprawowanie funkcji delegata pomocniczego Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny