Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7689 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 lipca 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 8/2015

ws. nadania obywatelstwa teutońskiego

Na podstawie art. 3, ust 4. Ustawy Senatu KT nr 2/2015 o obywatelstwie teutońskim postanawiam, co następuje:

§ 1

Nadaję obywatelstwo teutońskie Patrykowi Labackiemu (T0009).

§ 2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny