Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 7690 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 lipca 2015 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015

ws. uczczenia 12-lecia Teutonii

My, Naród Teutoński, znamy szczególną wartość Historii i Tradycji. Otaczamy pobożną czcią naszych Bohaterów, zasłużonych Bojowników Teutonizmu i wielkich Mężów Stanu, którzy swoją pracą budowali chwałę Królestwa Teutonii. Dwunasta Rocznica Powstania zasługuje na jej upamiętnienie i zapisanie na stronicach kronik.

Dziś pragniemy wspomnieć długą listę Teutończyków od Jego Cesarskiej Wysokości Jakoba, Ojca Założyciela, przez jego synów i wnuków - Namiestników Marchii Teutońskiej - JAW Wojciecha Hergemona, JKW Krzysztofa Stanisława Michała, JKW Konrada Hergemona, długą listę Wielce Czcigodnych Namiestników pro tempore Marchii Teutońskiej, Jego Królewską Wysokość Łukasza Augusta, Jego Królewską Wysokość Michaela z rodu von Lichtenstein, Jego Królewską Wysokość Mateusza Wilhelma oraz przez liczne pokolenia Teutonek i Teutończyków, którzy swoją codzienną większą lub mniejszą pracą uświetniali Ojczyznę aż po tych, którzy dziś zapisują się w Historii chwalebnymi czynami.

Pragniemy wyróżnić każdego mieszkańca Królestwa Teutonii, który jest wpisany w Rejestrze Obywateli Teutońskich w dniu 29. lipca br., okolicznościowym Medalem Pamiątkowym, którego wzór znajduje się w załączniku poniżej wraz z baretką, która winna znaleźć się w profilach wyróżnionych mieszkańców.

Niechaj jasna Gwiazda Teutonizmu oświetla naszą drogę i przypomina o chwale Przodków!

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

a) Medal Pamiątkowy:

b) Baretka Medalu Pamiątkowego:

(—) Rihanna Aureliuš-Sedrovski,
Marszałek Senatu Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny