Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7696 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 lipca 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2015

o symbolach narodowych Teutończyków (uchylony)

My, Naród Teutoński w Senacie reprezentowany, chcą dać wszystkim Teutończykom powód do domu i zjednoczyć wszystkich Teutończyków wokół symboli czasów Cesarstwa, Marchii i Królestwa, spisujemy i tę oto ustawę:

Artykuł 1. [Symbole]

Symbolami Królestwa Teutonii są: Herb, Flaga oraz Protokół Królewski.

Artykuł 2. [Herb Królestwa Teutonii]

1. Herb Wielki Królestwa Teutonii składa się z trzech tarcz: prawej, środkowej i lewej.

2. Na prawej tarczy widnieje złoty lew wspięty, na lewo zwrócony. Godło umieszczone jest na szachownicy teutońskiej to jest błękitno-czerwonej.

3. Na lewej tarczy widnieje złoty lew wspięty, na prawo zwrócony. Godło umieszczone jest na błękitnej tarczy.

4. Tarcza środkowa przeznaczona jest na godło aktualnie panującego Króla Teutonii.

5. Wzór Herbu prezentuje załącznik nr 1.

Artykuł 3. [Barwy i Flaga Królestwa Teutonii]

1. Barwami Królestwa Teutonii są biel i błękit.

2. Flaga Królestwa Teutonii składa się z białej tkaniny przedzielonej błękitnym pasem ukośnym biegnącym od lewego, górnego rogu ku prawemu, dolnemu rogowi (z perspektywy obserwatora). W środku pasa błękitnego widnieje sześcioramienna, biała gwiazda. Na dolnym i górnym polu białym widnieją dwie błękitne, sześcioramienne gwiazdy. Każda umieszczona w jednej z połówek flagi.

3. Wzór Flagi prezentuje załącznik nr 2.

Artykuł 4. [Protokół Królewski]

1. Protokół Królewski jest szczególnym symbolem narodowym.

2. Prawo do stosowania Protokołu Królewskiego posiada tylko i wyłącznie urzędujący Król Teutonii.

3. Protokół Królewski stosuje się we wszystkich aktach prawnych, komunikatach i obwieszczeniach wydawanych przez Króla Teutonii.

4. Protokół Królewski brzmi następująco: My, [imię króla], z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej i pod berłem Suwerena, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr- Benden, pan Złotego Grodu i Srebrnego Rogu, Rarogonii i Naservii oraz wszystkich innych wysp, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii etc. etc.

Artykuł 5. [Ochrona i szacunek symboli narodowych]

1. Symbole narodowe podlegają szczególnej ochronie.

2. Symbolom narodowym należy zawsze i wszędzie okazywać szacunek i część.

3. Używanie i umieszczanie symboli narodowych musi odbywać się w sposób godny i honorowy.

Artykuł 6. [Święta narodowe]

Świętami narodowymi są:

a) 2 kwietnia - Święto I. Cesarstwa,

b) 15 maj - Rocznica Teutońskiego Maja i Wspomnienie Bohaterów,

c) 7 czerwca - Dzień Zjednoczenia Teutonii i Wspomnienie Króla Łukasza Augusta,

d) 17 sierpnia - Dzień Reaktywacji Loży Rycerzy Teutońskich,

e) 29 lipca - Rocznica Powstania Teutonii,

f) 30 sierpnia - Dzień Inkorporacji Cesarstwa Teutonii do Księstwa Sarmacji,

g) 22 września - Rocznica Bohaterskiej Bitwy pod Argon Cux w 1664 roku.

Artykuł 7. [Standard kolorów]

1. Kolor błękitny w rozumieniu ustawy jest kolorem określonym w standardzie RGB: R=0, G=70, B=150

2. Kolor czerwony w rozumieniu ustawy jest kolorem określonym w standardzie RGB: R=210, G=0, B=30

3. Kolor złoty w rozumieniu ustawy jest kolorem określonym w standardzie RGB: R=255, G=200, B=40

4. Kolor biały w rozumieniu ustawy jest kolorem określonym w standardzie RGB: R=255, G=255, B=255

Artykuł 8. [Zakończenie]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny