Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 77 [X]

Grodzisk, dnia 12 września 2003 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 98

o ratyfikacji Umowy lotniczej ze Scholandią (uchylony)

Na podstawie art. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję Umowę lotniczą między Księstwem Sarmacji a Królestwem Scholandii.

(—) Piotr Mikołaj.

 

Umowa lotnicza

między Księstwem Sarmacji a Królestwem Scholandii

Art. 1.

Księstwo Sarmacji, zwane dalej „Sarmacją” oraz Królestwo Scholandii, zwane dalej „Scholandią” postanawiają o rozpoczęciu lotów pasażerskich i cargo, pomiędzy Sarmacją a Scholandią na przedstawionych warunkach. Postanowienie to zwane jest dalej umową.

Art. 2.

Samoloty Sarmacji legalnie mogą poruszać się w przestrzeni powietrznej Scholandii.

Art. 3.

Samoloty Scholandii legalnie mogą poruszać się w przestrzeni powietrznej Sarmacji.

Art. 4.

Do lądowania na terytorium stron niniejszej umowy są upoważnione wyłącznie samoloty pasażerskie i cargo.

Art. 5.

Na terytorium Sarmacji i Scholandii do lądowania na lotniskach upoważnione są samoloty linii lotniczych, których właścicielem lub udziałowcem są wymienione Państwa oraz pozostałe samoloty zarejestrowane w Sarmacji lub Scholandii, używane do celów komercyjnych, wymienionych w art. 4.

Art. 6.

Sarmackie jak i scholandzkie samoloty, wymienione w art. 4 i 5, aby wkroczyć w obszar powietrzny Sarmacji i Scholandii muszą posiadać zgodę kontroli ruchu powietrznego danego kraju lub jego obszaru wydzielonego.

Art. 7.

Sarmackie jak i scholandzkie samoloty zamierzające wylądować na lotniskach stron tej umowy muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do lądowania i startu — jeśli licencja taka jest przez dany port lotniczy wymagana. Z obowiązku posiadania powyższej licencji są zwolnione wszelkie pojazdy powietrzne zarejestrowane w Sarmacji lub Scholandii, które do lądowania zmuszone zostały przez warunki techniczne lub atmosferyczne. Lądowanie takie określone jest w umowie jako lądowanie konieczne. Samolot korzystający z prawa lądowania koniecznego ma prawo do niezbędnej pomocy ze strony portu lotniczego na którym wylądował, nie ma natomiast praw do jakichkolwiek czynności prawnych i faktycznych, posiadających znamiona komercyjne.

Art. 8.

Prawa obywateli Sarmacji na terenie Scholandii regulują stosowne ustawy i traktaty.

Art. 9.

Prawa obywateli Scholandii na terenie Sarmacji regulują stosowne ustawy i traktaty.

Art. 10.

Pokład samolotów stron umowy pozostaje również w obszarze powietrznym drugiej strony umowy obszarem kraju pochodzenia.

Art. 11.

Umowa lotnicza wchodzi w życie dzień po podpisaniu umowy przez strony sarmacką i scholandzką.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny