Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2015, poz. 7707 [X]

Grodzisk, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie powołania i odwołania naczelnika SOBOSu

Na podstawie § 12 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. Rada Ministrów uchwala, jak następuje:

§ 1.

Rada Ministrów odwołuje Karolinę von Lichtenstein z funkcji Naczelnika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

§ 2.

Rada Ministrów powołuje Miszę Koraba-Kaku na funkcję Naczelnika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny