Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7711 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Lorda Ekonoma nr 3/2015

ws. wypłaty wynagrodzeń i premii za miesiąc lipiec 2015 roku

Na podstawie Art. 5., ust. 1. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii oraz na podstawie Art. 1. oraz Art. 2., ust. 2. Rozporządzenia Lorda Ekonoma nr 1/2015 o trybach i zasadach określania wysokości wynagrodzeń, a także na podstawie Art. 3. ust. 1. Rozporządzenia Lorda Koadiutora nr 1/2015 ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczaniu, postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wypłacić funkcjonariuszom Królestwa Teutonii ujętym w rejestrze wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2015 roku:

  1. Markowi Chojnackiemu (A7718) 6200,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Ekonoma.
  2. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) 4962,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Regenta oraz Lorda Lingwisty.
  3. Sławomirowi Chojnacki de Ruth (T1141) 4650,00 lt z tytułu funkcji Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.
  4. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 4650,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Teutońskiej Filharmonii Królewskiej.
  5. Yennefer von Witcher (AF936) 6200,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lady Kustosz.
  6. JKW Mateuszowi Wilhelmowi (T0008) 6500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Króla Teutonii.

§ 2.

Wypłacić premie następującom osobom za miesiąc lipiec 2015 roku:

  1. Yennefer von Witcher (AF936) 2000,00 lt za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków.
  2. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 2000,00 lt za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków.
  3. Daniela Maksymiliana von Schwarz-Saryoniego (AE939) 2000,00lt za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Marek diuk Chojnacki,
Lord Ekonom

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny