Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7713 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Lorda Ekonoma nr 4/2015

ws. wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji Lorda Koadiutora

Na podstawie Art. 5., ust. 1. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii oraz na podstawie Art. 1. oraz Art. 2., ust. 2. Rozporządzenia Lorda Ekonoma nr 1/2015 o trybach i zasadach określania wysokości wynagrodzeń, a także na podstawie Art. 3. ust. 1. Rozporządzenia Lorda Koadiutora nr 1/2015 ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczaniu, postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wypłacić Rolandowi Heachowi (AF181) 5400 lt wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji Lorda Koadiutora za miesiąc lipiec 2015 roku.

§ 2.

Postanowienie wschodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Marek diuk Chojnacki,
Lord Ekonom

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny