Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7716 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

 

[center][b]Ustawa o zmianie Małej Konstytucji
Gellonii i Starosarmacji[/b][/center]
[center]Art. 1.[/center]
W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:
[list=1][justify][*] Art. 2 ust. 1 ("Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.") otrzymuje brzmienie:
"1. Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 5 wypowiedzi.";
[*] Art. 2 ust. 4 ("Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 10 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.") otrzymuje brzmienie:
"4. Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 5 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.";
[*] Art. 2 ust. 5 ("Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 10, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.") otrzymuje brzmienie:
"5. Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 5, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.".[/justify][/list]
[center]Art. 2.[/center]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Art. 1.W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 2 ust. 1 ("Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.") otrzymuje brzmienie:

"Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 5 wypowiedzi."

2. Art. 2 ust. 4 ("Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 10 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.") otrzymuje brzmienie:

"Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 5 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji."

3. Art. 2 ust. 5 ("Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 10, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.") otrzymuje brzmienie:

"Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 5, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni."

Art. 2.Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Tytus Aureliusz-Chojnacki,
Premier Gelloni i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny