Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7717 [X]

Eldorat, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Eldoratu

- Budżet Miasta Stołecznego Eldoratu na miesiąc sierpień

Art. 1. [Stan finansów Ratusza]


Art. 2. [Pensje i diety]

 1. Pensja i dieta składają się z dwóch części. Kwoty podstawowej, regulowanej przez tę uchwałę i premii, przyznawanej przez Radę Miasta.
 2. Pensja urzędnika i dieta Wysokiego Emila wylicza się z wzoru P = (D * S) * O, gdzie P - pensja, D - ilość przepracowanych dni w danym okresie, S - Stawka dzienna, O - ocena w procentach:
  1. Stawka dla urzędnika wynosi 500 Ⱡ,
  2. Stawka dla Wysokiego Emila wynosi 1000 Ⱡ,
 3. Po zakończeniu miesiąca Wysoki Emil ustanawia przesyła do członków Rady ankietę oceniającą pracę poszczególnych urzędników.
 4. Pensje wypłaca się niezwłocznie po zakończeniu ankiety.Art. 3. [Budżet promocji i rozwoju]

 1. Rada Miasta może uchwalić propozycję promocji bądź rozwoju miasta przeznaczając na to środki z art. 1. ust. 4f.
 2. Środki przeznaczone na pojedynczą akcję promocyjną nie mogą przekroczyć 50% kwoty określonej art. 1. ust. 4f.
 3. W wypadku nadwyżki budżetowej, Wysoki Emil może zwiększyć budżet określony art. 1. ust. 4f.
 4. Na wniosek Rady Wysoki Emil może zwrócić się do Konsulatu Sclavinii lub innej instytucji w celu uzyskania dodatkowych środków na rzecz promocji i rozwoju.


Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Kolejną debatę budżetową należy rozpocząć najpóźniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 3. Do modyfikacji budżetu niezbędna jest bezwzględna większość głosów.

(-) Wincenty bar. Wałachowski
Wysoki Emil Eldoratu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny