Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 772 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 34

w sprawie zamówienia publicznego ZP KMG 2/2006 (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 9 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska wyraża zgodę na sfinansowanie zamówienia publicznego ZP KMG 2/2006 na dworzec kolejowy i przystanek autokarowy.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny