Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 774 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 36

w sprawie przeniesienia obrad Rady na forum (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 13 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska wyraża zgodę na przeniesienie obrad na forum.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny