Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 775 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 37

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 5 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana ALEKSANDRA NOWAKA na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny