Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 7750 [X]

Grodzisk, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Ministra Informacji

w sprawie utworzenia Centralnej Agencji Prasowo-Społecznościowej Ludzi Oczywiście Cokolwiek Kreatywnych (uchylony)

(Zarządzenie uchylone Zarządzeniem Kanclerza w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń z dnia 5 lipca 2016 r.)

Art. 1.

Tworzy się Centralną Agencję Prasowo-Społecznościową Ludzi Oczywiście Cokolwiek Kreatywnych (CAPS LOCK), której celem jest administrowanie i rozwijanie profili Księstwa we wszelakich serwisach społecznościowych.

Art. 2.

W skład CAPS LOCK powołuje się wszystkich dotychczasowo powołanych redaktorów profili na Facebooku i Twitterze, a z poprzednich funkcji się ich odwołuje.

Art. 3

CAPS LOCK administruje minister właściwy do spraw informacji.

Art. 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein,
Minister Informacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny