Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 7763 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Akt ratyfikacji

Umowy o uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 lipca 2015 r. w Królewskim Mieście Ekorre została sporządzona Umowa o uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Dreamlandu, w następującym brzmieniu:

* * *

Umowa

o uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej

podpisana w Królewskim Mieście Ekorre dnia 14 lipca 2015 roku

 

Jego Królewska Mość Marcin I Mikołaj

Król Dreamlandu i Elderlandu

reprezentowany przez:

Jego Królewską Wysokość Pavla Svobodę

Premiera Rządu Królewskiego

oraz

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo

w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

osobiście

zawierają:

UMOWĘ

O uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej

Artykuł 1.

Księstwo Sarmacji uznaje objęcie przez Królestwo Dreamlandu suwerennego zwierzchnictwa nad całością terytorium Królestwa Scholandii w wyniku Traktatu o Unii zawartego dnia 13 lipca 2015 roku między Królestwami Dreamlandu i Scholandii.

Artykuł 2.

Królestwo Dreamlandu zrzeka się praw do terytorium Awary Południowej na rzecz Królestwa Baridasu.

 

 

* * *

Po zapoznaniu się z powyższa umową, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 14 sierpnia 2015 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Krzysztof St. M. Kwazi,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny