Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7766 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powolania Wicemarszalka Rady GiS (uchylony)

Art.1

Niniejszym powoluje moja osobe (Tytus Aureliusz-Chojnacki, AF205) na urzad Wicemarszalka Rady Gellonii i Starosarmacji

Art. 2

Postanowienie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia

(-) Tytus Aureliusz-Chojnacki,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny