Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 7772 [X]

Almera, dnia 15 sierpnia 2015 r.

Uchwała Rady Królestwa

ws. uczczenia pamięci zmarłego

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Torped
Jego Królewska Wysokość Markus Arped
Jego Królewska Wysokość Regent Kristian Arped
Jaśnie Oświecona Diuczessa Karolina von Lichtenstein
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped
Wielmożna Wicehrabina Irmina de Vellior-Buddus
Wielmożny Wicehrabia Siergiusz Asketil
Wielmożny Wicehrabia Ivan von Lichtenstein
Wielmożny Wicehrabia Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov
Czcigodny Baron Li Xianfeng
Sławetny Baronet Igor Żdanow
Szlachetna Dama Maria von Vincis-Primisz
Poważny Kawaler Herman Kolineusz
Poważny Kawaler Kamil Warior von Vincis-Kazakov
Wierny Obywatel Arsacjusz Agnomen-Kolineusz

w celu uczczenia pamięci zmarłego
Prześwietnego Pana Bartosza hrabiego von Thorn-Mackiewicza,
mając na uwadze Jego zasługi dla Królestwa Baridasu,
któremu wyświadczył przysługę zarówno jako Regent,
pełniąc tę funkcję od 13 października 2008 r. do 18 listopada 2008 r.,
jak i jako wartościowy Członek naszej społeczności,
oraz dla ruchu mikronacyjnego
poświęcamy Mu ostatni kwartał roku bieżącego
ku czci Jego pamięci i dokonaniom,
oraz by pozostał na zawsze w naszych sercach i pamięci.

(—) Kristian Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny