Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 778 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adrian Kowalczyk
Data i miejsce urodzenia: Zgorzelec
Miejsce zamieszkania: Zgorzelec
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-24 (33)
Identyfikator: A7810

Chęć rozszeżania wiedzy kulturalnej, jak i politycznej
Księstwa Sarmacji.
Chęć pomagania w rozbudowywaniu Księstwa Sarmacji.
Chęć zdobywania większych zarobków w Księstwie Sarmacji.
Chęć bycia sławnym w wirtualnym państwie. :) 
Chęć sprawowania urzędu w Księstwie.
Chęć niesienia pomocy niedawno zamieszkałym sarmatą.
Chęć stawania przed dużymi wyzwaniami, które niesie Księstwo
Sarmacji.
Chęć bycia prefekcyjnym sarmatą.
Chęć bycia wzorcem dla sarmatów.
Chęć niesienia pomocy w rozwijaniu miast sarmackich,
szczególnie Marchi Teutońskiej.

Kowalczyk

Adres IP: 195.117.179.2
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FDM)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny