Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 779 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł "Havelock" Polański
Data i miejsce urodzenia: 6 maja 1990 r., Warszawa-żoliborz
Miejsce zamieszkania: Piastów
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-28 (29)
Identyfikator: A7828

Zwracam się z uprzejmą prośbą o Nadanie obywatelstwa
sarmackiego. Prośbę swą motywuję tym, że mieszkam w sarmacji
od niemal miesiąca. chciałbym się mocniej związać z tą
mikronacją. jako obywatel sarmacki Bardziej angażowałbym się
w życie Księstwa. ponadto byłbym w stanie "potwierdzać"
innych mieszkańców księstwa i pisać, że ich znam. Dzięki
temu silniej związałbym się z poszczególnymi osobami, jak i
całym społeczeństwem. Zainteresowałbym się lepiej historią K.
S. i wszystkimi innymi naukami o nim. Oprócz tego obywatelstwo
sarmackie pozwoliłoby mi lepiej i efektywniej pracować i
wypełniać inne obowiązki. Mam nadzieję, że przedstawione
przeze mnie uzasadnienie Wniosku o nadanie obywatelstwa jest
wystarczające. żywię nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby.

Paweł "Havelock" Polański

Adres IP: 212.76.33.124
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny