Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7791 [X]

Eldorat, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ustawa Kapituły

o melodii hymnu Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

W Rozporządzeniu Konsulów z mocą ustawy o symbolach, świętach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 1 ust. 5 skreśla się słowa „wykonywana na melodię dowolną”;
  2. W art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu „Melodią hymnu Konsulatu Sclavinii jest «Marsz Konsularny»”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Młynek Kawowy.
(—) Don Mad.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny