Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7794 [X]

Grodzisk, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Uchwala Rady Gellonii i Starosarmacji

o upamiętnieniu postaci Bartosza von Thorn-Mackiewicza (uchylony)


§ 1.
Rada Gellonii i Starosarmacji składa hold pamięci Bartosza von Thorn-Mackiewicza, wybitnego Sarmaty, artysty,
zasłużonego Członka naszej społeczności, przyjaciela i kolegi.

Bartosz von Thorn-Mackiewicz, Hrabia Księstwa Sarmacji, przez cały okres swojego v-życia wiernie służył społeczeństwu,
a jego wkładu w rozwój Księstwa Sarmacji, a także Gellonii i Starosarmacji, nie sposób przeoczyć.

Rada Gellonii i Starosarmacji żegna wielkiego Sarmatę oraz wyraża przekonanie, że Jego dokonania pozostaną dla nas inspiracją i drogowskazem
w dziele tworzenia silnej, różnorodnej i wartościowej Sarmacji.

§ 2.
Rada Gelloni i Starosarmacji postanawia uznać dzień 13 sierpnia świętem i nazwać ten dzień "Dniem Pamięci" w dzień ten będzie składany hołd wszystkim zmarłym mieszkańcom prowincji.

 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Tytus Aureliusz-Chojnacki,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny