Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 780 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 października 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Krzysztof (strz_krzysiek) Wróbel
Data i miejsce urodzenia: 16 kwietnia 1992 r. - Leśnica (woj. Opolskie)
Miejsce zamieszkania: Strzekce Opolskie
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-14 (14)
Identyfikator: A7886

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Swoją prośbę motywuję tym, iż
nie posiadam i nie posiadałem obywatelstwa żadnego innego
państwa wirtualnego. Mam pełną świadomość obowiązków
spoczywających na obywatelach sarmackich. Rozpocząłem naukę w
Instytucie Edukacji Sarmackiej. Zapoznałem się z Dziennikiem
Ustaw i Konstytucją Rzeczypospolitej Sarmackiej. Zamierzam
brać czynny udział w rozwoju zamieszkałej przeze mnie
miejscowości - Eltdorfu, Marchii Teutońskiej i Księstwa
Sarmacji. Biegle znam języki: HTML, PHP, CSS, mySQL oraz
techonologie Flash. Potwierdzeniem tego mogą być już dwie
strony internetowe zrobione przeze mnie dla Księstwa Sarmacji
w ciągu ostatnich 14 dni: strona Rezerwatu Zielnyborskiego i
strona Wyspy Naservia (jeszcze nie opublikowana ze względu na
brak zawartości merytorycznej), a teraz jestem w trakcie
robienia strony PASI. Nie posiadam także ukończonych 15 lat,
ale gwarantuje, iż posiadam dojrzałość potrzebną do
wzmacniania społeczeństwa sarmackiego. Zamierzam być wierny
Burmistrzowi Eltdorfu, Namiestnikowi Teutonii i Księciu
Sarmacji. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Krzysztof Wróbel

Adres IP: 81.210.63.236
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny