Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7804 [X]

Grodzisk, dnia 23 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Premiera

o przyznaniu dotacji (uchylony)

Art.1

Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gellonii i Starosarmacji, postanawiam o przyznaniu dotacji w wysokości 24 000 libertów Prokrustovi Zombiakovowi w celu pokrycia wydatków związanych z organizacją loterii "GiS fortuna sie toczy"

Art. 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

(-) Tytus Aureliusz-Chojnacki,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny