Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7805 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 13/2015

w sprawie powołania Regenta

Na podstawie art. 7 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii postanawiam co następuje:

§1.

Powołuję na urząd Regenta Królestwa Teutonii JKW Krzysztofa Stanisława Michała diuka Kwaziego (T0005).

§2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny