Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPozostałe służby państwowe, poz. 7809 [X]

Grodzisk, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie odwołania obserwatora Biura Obserwacji Zagranicy

Na podstawie art. 3. zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania i organizacji Biura Obserwacji Zagranicy, w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków służbowych, odwołuję Ivana von Lichtensteina (AF299) ze stanowiska obserwatora w Biurze Obserwacji Zagranicy. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z dniem ogłoszenia.

(—) Martin bar. Schlesinger-Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny