Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 782 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 4 listopada 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jan Wesoł
Data i miejsce urodzenia: 11 wrzesień 1987 poznań
Miejsce zamieszkania: poznań
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-10-21 (14)
Identyfikator: A7923

Witam Cię wielmożny Książe
W końcu nadszedł ten dzień. Dzień jakże ważny w moim
Sarmackiej egzystencji. Otrzymałem prawo stać się
pełnoprawnym obywatelem Księstwa. Jest to bardzo ważne
wyważenie dla mnie gdyż dzięki temu otworzą się dla mnie
otworem drzwi do pełnego życia i spełniania się w Księstwie
Sarmacji. Życie jest ciągłą drogą, na której co rusz to
osiągamy jakieś cele i założenia, stawiając sobie później
następne. Do jednego dziś już doszedłem, dlatego też
proszę Ciebie Książe o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby
oraz przyznanie mi Obywatela Sarmacji. Przyrzekam się dbać
oraz starać o Księstwo oraz ich mieszkańców i obywateli a
także z należytą starannością wypełnia wszelkie prawa i
obowiązki, jakie na mnie będą ciążyły. Moje 14 dni mieszkania
w Sarmacji wiele mnie nauczyło. Jednak chciałbym tą wiedze
dalej poszerzać oraz spożytkować ją w należyty sposób jako
przyszły obywatel. 

Wesoł

Adres IP: 88.199.64.5
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.5) Gecko/20060801 Firefox/1.5.0.5 Flock/0.7.4.1

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny