Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 7821 [X]

Almera, dnia 29 sierpnia 2015 r.

Ustawa Rady Królestwa

o wygaszeniu działalności Królewskiej Gwardii Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jaśnie Wielmożny Markiz Ignacy Chojnacki-Ferski,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped,
Wielmożny Wicehrabia Siergiusz Asketil,
Wielmożny Wicehrabia Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov,
Czcigodny Baron Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Igor Żdanow,
Sławetny Baronet Julian Fer,
Szlachetna Dama Zoara Kolineusz,
Szlachetna Dama Maria von Vincis-Primisz,
Wierny Obywatel Kristian Arped,
Wierny Obywatel Arsacjusz Agnomen-Kolineusz,
Wierny Obywatel Janek Janiak,

wymaganą większością głosów uchwaliliśmy i, uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,

wicekróla Baridasu,

polecamy ogłosić, co następuje:

Art. 1.

Traci moc Ustawa Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r.

Art. 2.

Herb Królewskiej Gwardii Baridasu, którym jest „tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez; tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”, a którego wzór oficjalny określa załącznik do ustawy, staje się zastrzeżonym znakiem Królestwa Baridasu.

Art. 3.

Wszystkim funkcjonariuszom Królewskiej Gwardii Baridasu pełniącym służbę w czasie wejścia w życie niniejszej ustawy wypłaca się z rachunku państwowego Królestwa Baridasu po tysiąc libertów zadośćuczynienia.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Herb Królewskiej Gwardii Baridasu


(—) Markus mar. Arped,
vicerex.

(—) Li bar. Xianfeng,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny