Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 7824 [X]

Srebrny Róg, dnia 16 sierpnia 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 5/2015

— nowelizacja Ustawy Senatu KT nr 3/2015 o finansach publicznych KT

Art. 1.

Art. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30. lipca 2015 roku ("Szczegółowy rozdział środków finansowych na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego w Królestwie Teutonii oraz tryb i zasady gospodarowania środkami finansowymi Królestwa Teutonii określa Rozporządzenie o budżecie Królestwa Teutonii wydawane przez przewodniczącego Rady Królestwa Teutonii za zgodą Senatu.") otrzymuje brzmienie: "Szczegółowy rozdział środków finansowych na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego w Królestwie Teutonii oraz tryb i zasady gospodarowania środkami finansowymi Królestwa Teutonii określa Rozporządzenie o budżecie Królestwa Teutonii wydawane przez przewodniczącego Rady Królestwa Teutonii."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny