Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7827 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 września 2015 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 16/2015

w sprawie zmiany na urzędzie starosty Loardii

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2014 o podziale administracyjno-terytorialnym Teutonii z dnia 4 października 2014 r. postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z urzędu starosty Loardii Rihannę Aureliuš-Sedrovski (AE792).

§ 2.

Powołuje się na urząd starosty Loardii Avrila von Levengothon (A7169).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent KT.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny