Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 7830 [X]

Almera, dnia 2 września 2015 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ordynacji wyborczej (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped,
Jaśnie Wielmożny Markiz Ignacy Chojnacki-Ferski,
Wielmożna Wicehrabina Irmina de Vellior-Buddus,
Wielmożny Wicehrabia Siergiusz Asketil,
Wielmożny Wicehrabia Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov,
Wielmożny Wicehrabia Ivan von Lichtenstein,
Czcigodny Baron Li Xianfeng,
Sławetny Baronet Igor Żdanow,
Szlachetna Dama Maria von Vincis-Primisz,
Szlachetna Dama Zoara Kolineusz,
Wierny Obywatel Arsacjusz Agnomen,

uzyskawszy sankcję

JEGO KRÓLEWSKIEJ WYSOKOŚCI
MARKUSA ARPEDA,
wicekróla Baridasu,

stanowimy, co następuje:

Art. 1.

W art. 5 Ustawy Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza z dnia 1 lutego 2013 r. dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na urząd Przewodniczącego, kandydat zostaje wybrany na urząd po upłynięciu terminu zgłaszania kandydatur”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus mar. Arped,
vicerex.

(—) Li bar. Xianfeng,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny