Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7832 [X]

Grodzisk, dnia 3 września 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o rozszerzeniu uprawnień prowincji

Art. 1.

Artykuł 43. Konstytucji KS [Prawa publiczne w prowincji] ("1. Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywatela z praw publicznych od okresu zamieszkania w prowincji. 2. Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywatela z praw publicznych od spełniania określonego ustawą kryterium aktywności.") otrzymuje brzmienie:
"Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywateli z praw publicznych od:
1) okresu zamieszkania w prowincji,
2) spełniania określonego ustawą kryterium aktywności,
3) spełnienia określonego prawem miejscowym obowiązku podatkowego,
4) złożenia określonego prawem miejscowym ślubowania,
5) posiadania tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny