Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 7836 [X]

Grodzisk, dnia 8 września 2015 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 60 egzemplarzy znaczka „v-Mundial Baridas&Sclavinia 2015” o nominale 1000 lt.

§ 2.

Mieszkaniec może zakupić do trzech egzemplarzy znaczka.

§ 3.

Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 września 2015 r., g. 21.00.

ZAŁĄCZNIK
Wzór znaczka „v-Mundial Baridas&Sclavinia 2015”

(—) Beznadziej Angloviasty,
Minister Spraw Wewnętrznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny