Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7841 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 września 2015 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 12/2015

ws. wypłaty wynagrodzeń i premii za miesiąc sierpień 2015 roku

Na podstawie Art. 5., ust. 1. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii oraz na podstawie Art. 1. oraz Art. 2., ust. 2. Rozporządzenia Lorda Ekonoma nr 1/2015 o trybach i zasadach określania wysokości wynagrodzeń,a także na podstawie Art. 3. ust. 1. Rozporządzenia Lorda Koadiutora nr 1/2015 ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczaniu,postanawia się, co następuje:

§1

Wypłacić funkcjonariuszom Królestwa Teutonii ujętym w rejestrze wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2015 roku:

  1. Markowi Chojnackiemu (A7718) 6200,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Ekonoma.
  2. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) 4962,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Regenta oraz Lorda Lingwisty.
  3. Sławomirowi Chojnacki de Ruth (T1141) 4650,00 lt z tytułu funkcji Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.
  4. Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804) 4650,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Teutońskiej Filharmonii Królewskiej.
  5. Yennefer von Witcher (AF936) 800,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lady Kustosz.
  6. JKW Mateuszowi Wilhelmowi (T0008) 4500,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Króla Teutonii.
  7. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) 2000,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Regenta.
  8. Rihannie Aureliuš-Sedrovskiej (AE792) 4000,00 lt z tytułu sprawowania funkcji Lorda Koadiutora.

§2

Wypłacić premie następującom osobom za miesiąc sierpień 2015 roku:

  1. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtensteinowi (AD867) - 1000, 00 lt za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków.
  2. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) - 1000,00 lt za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny