Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7842 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 września 2015 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 13/2015

w sprawie powołania Lorda Ekonoma

Na podstawie Art. 5. Ust. 1. ostanowienia Lorda Koadiutora nr 3/2015 w sprawie organizacji Rady Królestwa z dnia 20 maja 2015 r. postanawiam:

§1

Powołać Aleksandra Damiana Chojnackiego (AE804) na urząd Lorda Ekonoma.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Rihanna mar. Aureliuš-Sedrovski,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny